XgLosCho

knak

Trailer  XgLosCho     Broschyr  Swedish    Foto   Kalender

All musik, ord, texter är helt improviserad och helt olika varje förställning. Det finns dock viss text som vuxit fram vid de enskila framträdandena som jag kan använda om jag vill, men själva föruttsättningen är att alltid improvisera allt varje gång. det finns ochså 12 komiska karaktärer. Vad de gör hittar jag på under föreställningens gång.

XgLosCho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s